TOUR KEPRI CORAL

TOUR RANOH ISLAND

TOUR PULAU ABANG

TOUR SINGAPORE

(One Day Singapore)

TOUR SINGAPORE

TOUR BANGKOK

TOUR 2 NEGARA

( SINGAPORE MALAYSIA)

TOUR TIGA NEGARA

SINGAPORE – MALAYSIA – THAILAND

(EDISI PATTAYA)

TOUR 3 NEGARA

SINGAPORE – MALAYSIA -THAILAND

(EDISI HATYAI-SONGKHLA)